Parteneri

Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România (JRS)

Partener P6: JRS

Responsabil P6: Irene Teodor

 


JRS Romania este o asociație cu caracter umanitar, neguvernamentală, independentă, non-profit, apolitică, democratică.

Asociația are drept scop apărarea, susținerea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale refugiaților – în sensul larg, solicitanților de azil, migranților și apatrizilor.
Totodată, având în vedere apărarea, susținerea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului cât și nevoia continuă de adaptare la schimbările dinamice din cadrul societății, prin programele și activitățile sale în beneficiul acesteia, asociația contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejarea vieții și a mediului, a persoanelor aflate în situații vulnerabile precum copii și tineri, persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu dizabilități, minorități, persoane dezavantajate economic, alte persoane aflate în situații de vulnerabilitate, precum și la educarea tinerilor prin programe de voluntariat.

JRS oferă:

  • Asistență. Asistență holistică: socială, educațională, medicală, legală, financiară și cazare. Asigură cursuri de limba română și desfășoară activități culturale șî recreaționale.
  • Advocacy. Monitorizează procesul legislativ și propune măsuri de îmbunătățire. Face lobby, cercetări și analize. Realizează manuale de bune practici și conlucrează cu alte organizații pentru a dezvolta parteneriate.
  • Campanii. Informează corect și organizează campanii de conștientizare în mass-media, mediul online și în grupurile de lucru.
  • Training. Susține organizații și autorități prin acțiuni de pregătire. Organizează seminare pentru judecători și avocați. Pregătește viitori practicieni și voluntari.

 


Adresa web: www.jrsromania.org