Activități proiectDespre proiect

Activități în proiectul STOP-AT

Activitățile care alcătuiesc structura proiectului STOP-AT sunt următoarele:

 

A1. Management de proiect.

A2. Informare și comunicare
Responsabili: Partener 1 (ECLER), Partener 2 (G4MEDIA)

A3. Activități de cercetare privind vulnerabilitățile la traficare.
Responsabili: Partener 1 (ECLER), Partener 6 (JRS)

A4. Campanii naționale de advocacy și conștientizare a pericolului traficului de persoane.
Responsabili: Solicitant (AVP), Partener 3 (CHR), Partener 2 (G4MEDIA)

A5. Campanii naționale de advocacy și conștientizare a pericolului traficului de persoane în rândul comunităților de străini.
Responsabili: Solicitant (AVP), Partener 6 (JRS), Partener 2 (G4MEDIA)

A6. Activități de outreach și reprezentare a victimelor.
Responsabili: Partener 1 (ECLER), Partener 6 (JRS), Partener 3 (CHR)

A7. Analiza privind accesul la justiție al victimelor traficului de persoane.
Responsabili: Partener 1 (ECLER), Partener 4 (FHR)

A8. Instruirea grupurilor profesionale cu atribuții în domeniul traficului de persoane.
Responsabili: Partener 1 (ECLER), Partener 4 (FHR), Partener 6 (JRS)

A9. Activități de watchdog și investigații jurnalistice.
Responsabili: Partener 4 (FHR), Partener 1 (ECLER), Partener 2 (G4MEDIA)