Despre proiectObiective proiect

Obiectivele proiectului STOP-AT

Scopul proiectului este creșterea nivelului de eficiență în implementarea politicilor antitrafic prin activități de educare, monitorizare, advocacy si watchdog.

 

OBIECTIVE

O1. Imbunatatirea nivelului de constientizare a pericolelor si consecintelor traficarii de catre tinerii romani si comunitatile de straini aflate in Romania.

O2. Dezvoltarea capacitatii profesionale de reactie a actorilor implicati in lupta impotriva traficului de persoane.

O3. Imbunatatirea nivelului de asistenta si protectie acordate victimelor traficului de persoane prin implementarea standardelor internationale la care Romania este parte.

O4. Creșterea capacității de dezvoltare organizationala a 6 ONG-uri partenere prin imbunatatirea procedurilor interne in vederea garantarii sustenabilitatii activitatii lor.